Головна Університет сьогодні Ректорат Факультети Університетська клініка Медичний коледж Освітня та навчальна діяльність Бібліотека Міжнародна освітня діяльність Міжнародні проекти Наукова діяльність Лікувально - діагностична діяльність Абітурієнту Студенту Конкурсні державні закупівлі Доступ до публічної інформації Схема університетського містечка

Увага!

Єдиним офіційним сайтом ЗДМУ є www.zsmu.edu.ua.

За інформацію, надану від імені ЗДМУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Університетська клініка ->

Інформація для пацієнтів

Клініка забезпечує широкий спектр медичних послуг з діагностики та лікування

Застосування новітніх медичних технологій дозволяють швидко провести діагностику всіх органів і систем організму та розпізнати захворювання на ранній стадії. Компетентність медичного персоналу – гарантія того, що кожен пацієнт отримає своєчасну фахову допомогу.

Діагностика – перший крок на шляху до одужання.

02.01.13 року відкрито унікальний медичний навчальний «Діагностичний центр Здоров’я» основною метою якого є подовження якісного життя населення, раннє доклінічне виявлення патологічних змін організму, шляхом опрацювання індивідуальних профілактичних програм, направлених на відповідальне ставлення населення до свого здоров'я. Співробітниками центру розроблені 16 профілактичних та 10 діагностичних комплексних програм:  профілактичні програми «Паспорт здоров'я оптимум»,  «Здорове серце та судини», «Здорові легені», «Здоровий шлунково-кишковий тракт»,  «Здорові нирки»,  «Здорові кістки та суглоби», діагностичні програма при гастроентерологічних захворюваннях, захворюваннях серцево-судинної системи, метаболічних порушеннях, бронхолегеневій патології,  захворюваннях сечовидільної системи,  порушеннях нервової системи тощо.

У структурі центру створені наступні спеціалізовані діагностичні кабінети:

 • кабінет навантажувальних стрес-тестів в кардіології - укомплектований унікальною системою експерт-класу «Сardiosoft» (GE, США) для діагностики ІХС, оцінки толерантності до фізичного навантаження, реакції артеріального тиску на навантаження, виявлення прихованих порушень ритму і провідності серця;
 • кабінет психофізіологічних досліджень – проводиться оцінка та не медикаментозна корекція психофізіологічного стану (стрес-тестування) під контролем фізіологічних параметрів: ритмів ЕЕГ, ЕМГ-інтегральної, температури, кардіоритмограми, частоти дихання, шкірно-гальванічної реакції за допомогою комп’ютерної системи «БОСЛАБ Професійний +» (Росія);
 • кабінет діагностики алергічних захворювань - проводить діагностику алергічної патології методом шкірного прик-тесту з використанням високоочищених алергенів фармацевтичної кампанії Allergofarma (Німеччина);
 • кабінет добового моніторування артеріального тиску та електрокардіограми (холтер) – оснащено 8-а новітніми комплексами моніторінгу електрокардіосігналів та артеріального тиску «Кардіосенс»;
 • кабінет ультразвукових досліджень – проводиться весь спектр сканування внутрішніх органів, судин з використанням, зокрема, дуплексного, триплексного сканування, CFM, тканинного і енергетичного допплера, T.Е.I. (друга гармоніка), режиму Xstrain на апараті Mylab 50 X-view technology (ESAOTE Spa, ІТАЛІЯ) та на 2-х ультразвукових діагностичних системах LOGIQ C5 Premium (США);
 • кабінет порушень нервової системи – проводиться електроенцефалографічне дослідження з топографічним картуванням, аналіз ЕЕГ, реєстрація та аналіз викликаних потенціалів всіх модальностей, електронейроміографічне дослідження за допомогою унікального апарату Нейрон-Спектр-4/ВПМ з додатковими модулями (Росія);
 • кабінет ультразвукової денситометрії - визначення міцності кортикальної кістки та скринінгу остеопорозу за допомогою найсучаснішого ультразвукового денситометра SANLIGHT OMNISENSE 7000S (BeamMed Ltd, Ізраїль);
 • кабінет безперервного моніторингу рівня глюкози – апарат іРro2 (Medtronic MiniMed, Inc, США) дозволяє проводити постійний запис (до 144 годин) рівня глюкози в міжклітинній рідині у осіб, що страждають на цукровий діабет;
 • кабінет сомнографії – за допомогою діагностичної системи SOMNOcheckmicro (Weinmann, Німеччина) проводиться розпізнавання пацієнтів з високим ступенем ризику розвитку серцево-судинних захворювань на тлі апное/гіпапное;
 • кабінет діагностики гастроентерологічних захворювань - оснащений двома новітніми системи, які дозволяють проводити комплексну оцінку функціонального стану тонкого кишківника, в т.ч. у хворих на алергію та при синдромі надмірного бактеріального зростання мікрофлори (Gastro+ Gastrolyzer, Bedfont scientific LTD, Велика Британія) та визначення Helicobacter pylori за допомогою золотого стандарту - уреазного дихального тесту (IRIS, Німеччина);
 • кабінет стоматолога – дослідження проводяться за допомогою ортопантомографа X-ERA-SMART (Японія), інтраоральної рентгенографії Dent navi (Японія) та радівізіографа (Франція);
 • кабінет дисперсійного картування електрокардіограми - за допомогою апарату «Кардіовізор-06» (Росія) визначаються найбільш ранні та діагностично значимі зміни серцево-судинної системи та проводиться оцінка мікроциркуляторних перфузійних порушень в міокарді;
 • кабінет скринінгової оцінки функціонального стану органів та фізіологічних систем організму людини – використовується метод електрозональної діагностики PSIVectorDiaCor («Інтера», Україна);
 • кабінет функціональної оцінки респіраторної системи - застосовується комп’ютерна спірографія за методом «петля-обсяг-потік» та пульсоксиметрія.

 

Заснований сучасний рентгенкабінет в якому проводиться сучасна променева діагностика, з  використанням новітнього рентген-діагностичесного апарату «Precision RXi» фирмы GENERAL ELECTRIC (США). Крім того, в кабінеті проводиться діагностика стоматологічних захворювань за допомогою цифрового рентгенівського ортопантомографу «Panoura 18S» та дентальної рентген-установки DENT NAVI з візіографом фірми YOSHIDA DENTAL (Японія). Функціонує локальна комп’ютерна мережа між діагностичним стоматологічним обладнанням (ортопантомографом і візіографом) та стоматологічними кабінетами для прискорення роботи та зберігання цифрових знімків у архіві лікаря.

 

Робота центру ендоскопічної діагностики та лікування спрямована не тільки на застосування діагностичних методик (розширене діагностичне дослідження верхніх відділів ШКТ за допомогою ZOOM-ендоскопії та  FICE- технології спектрального кольорового виділення, діагностичне дослідження стравоходу, шлунку, товстої кишки з хроноскопією та FICE- технологією спектрального кольорового виділення), а й проведення сучасних хірургічних малоінвазивних втручань (ендоскопічна балонна кардіоміоділятація звужень стравоходу при ахалазії кардії, дилатація звужень стравоходу, дванадцятипалої кишки, товстої кишки, анастомозів рубцевої етіології, шляхом ендоскопічного розтину звужень, бужування та стентування нітіноловими стентами, що саморозширюються; видалення дренажів, стентів та протезів з різних відділів ШКТ; поліпектомія, видалення аденом стравоходу, шлунка, товстої кишки із застосуванням електрохірургічного генератора високої частоти BOWA ARC – 200; ендоскопічна зупинка кровотеч з різних відділів ШКТ різної етіології за допомогою аргоно-плазмового генератора високої частоти -  BOWA ARC – 200; склеротерапія варикозно розширених вен стравоходу шляхом ендоскопічного введення склерозанту «Етоксісклерол» у просвіт вариксів  вен за допомогою канюлі-ін’єктора; реканалізація стравоходу, дванадцятипалої кишки, товстої кишки при пухлинах та стриктурах за допомогою нітінолових стентів, що само розширюються). 

 

У клініко-діагностичній лабораторії дослідження виконують на найсучаснішому медичному обладнані: автоматичному гематологічному аналізаторі Mythic-18 (Франція), коагулометрі Coag Chrom 3003 (Польша), біохімічному автоматичному аналізаторі Prestige 24i (Японія), імуноферментному аналізаторі «Digi Scan 400» (Японія) та аналізаторі сечі CL 50 (США), що дає можливість провести якісне та повне лабораторне дослідження за короткий термін, сприяє чіткому встановленню патології і призначенню своєчасного адекватного лікування, а також дозволяє здійснювати контроль за лікуванням.

 

Робота лабораторії патогістологічної та імуногістохімічної діагностики спрямована на прижиттєву морфологічну діагностику патологічних станів різноманітних органів і систем. В лабораторії проводиться патогістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу, в тому числі із застосуванням допоміжних гістохімічних методик. Особливе місце в сучасній патоморфологічній діагностиці захворювань людини займає імуногістохімічне (ІГХ) дослідження. За допомогою ІГХ-маркування на парафінових зрізах тканин людини можлива ідентифікація цілої низки діагностичних молекул у біоптатах та операційному матеріалі хворих на різноманітні захворювання. Окрім діагностичного значення, ІГХ-метод дозволяє виявити окремі антигени, що дозволяють визначити прогноз перебігу тієї чи іншої хвороби, а також призначити специфічну патогенетичну або таргетну (цільову) терапію.

 

На базі поліклініки університетської клініки функціонує Консультативний лікувально-діагностичний центр університету, в якому проводять консультативний прийом професори і доценти університету за 33 спеціальностями з дорослої та дитячої мережі.

Амбулаторне та стаціонарне лікування призначається індивідуально для кожного пацієнта

Співробітники клініки мають вагомий досвід діагностики та лікування складних клінічних випадків і здійснюють контроль віддалених результатів.

Спеціалісти клініки постійно підвищують свій професійний рівень, використовують новітні світові технології, клінічні протоколи та досягнення фармакології. У клініці діє принцип колегіальності та доступності, надається спеціалізована консультативно-діагностична амбулаторна та стаціонарна допомога.

При звернені в клініку бажано мати: результати раніше виконаних діагностичних обстежень давністю не більше 1 року (рентгенівські знімки, електрокардіограми, лабораторні аналізи тощо), виписки про лікування в стаціонарі (якщо була госпіталізація).

Переваги вибору університетської клініки для пацієнтів:

 • висококваліфіковані та високоспеціалізовані консультації провідних фахівців клініки;
 • компактність та унікальність діагностичної бази;
 • зручне місце розташування;
 • розвинута транспортна магістраль.

Професійний колектив і сучасне медичне обладнання забезпечать ефективність і якість діагностики і лікування, високий рівень обслуговування.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами:
(061) 764-44-51 – приймальня,
(061) 764-79-44 – координатор консультативного лікувально-діагностичного центру, 
(061) 764-21-25 – координатор діагностичного центру «Здоров’я».

Звертайтесь до нас та будьте здорові!

Україна, 69035, м. Запоріжжя,  проспект Маяковського, 26

Тел: (061) 224-64-69
Факс: (061) 233-60-07
E-mail: zsmu@zsmu.zp.ua
Created by
DIAMIR